Om Jezus samen

ANBI

Naam ANBI Algemene gegevens
Rehoboth Evangelische Gemeente
RSIN/ Fiscaal nummer 8189.29.200

Naam: Christengemeente Rehoboth Stadskanaal
Straat: Hoofdkade 139a
Postcode: 9503 HG
Plaats: Stadskanaal

Samenstelling bestuur 

3 oudsten en 2 diakenen

Alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis. 
Er zijn geen onkostenvergoedingen uitgekeerd

Begroting en realisatie Christengemeente Rehoboth 2018

Ontvangsten € 25.550      Realisatie € 33.480
Uitgaven € 25.550             Realisatie € 24.315
Resultaat € 0                      Bate € 9.165          

De gemeente heeft als doel:

Artikel 3 van de statuten
1. Het eren en stimuleren van het eren van God de Vader, die Schepper van Hemel en
     Aarde, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, als Drie-enig God;

2. Het bieden van een geestelijk thuis en een elkaar liefhebbende en voor elkaar
     zorgdragende gemeenschap van mensen die Jezus Christus kennen en belijden als
     Redder;

3. Het bieden van liefdevolle gastvrijheid en ondersteuning aan mensen die zoeken naar
     de zin van het leven en ze wijzen op God en wat Jezus Christus voor heb kan
     betekenen;

4. Het verkondigen en doen verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in woord
     en daad, intern en extern, zowel dichtbij als veraf;

5. Het openbaren, stimuleren en verkondigen of doen verkondigen van een praktische,
     morele levensstijl die is geworteld in het gebod om God lief te hebben boven alles en
     de naaste als jezelf, welk gebod door Jezus Christus is voorgeleefd;

6. Het stimuleren van de hoop die er is in de verwachting van de komst van Jezus
     Christus en de nieuwe hemel en aarde waar geluk, gerechtigheid en vrede zullen
     heersen.

Email: christengemeenterehoboth@hotmail.com

Contactpersoon 

F. Kram – Telefoon: 06-83054076