Om Jezus samen

Over ons...

Wij zijn een gemeente van mensen die wekelijks bij elkaar komen en waar de Here Jezus Christus centraal staat. God is onze Vader en Schepper en de Heilige Geest bindt ons samen. Voor iedereen is er plaats, voor klein en voor groot!

Elke zondagochtend om 10.00 uur is er een dienst voor klein en groot, met kinderdiensten tijdens de zondagmorgen-dienst. Ook doordeweeks zijn er verschillende activiteiten.

0-6 jaar CRECHE

Spelen  knutselen en een mooi verhaal uit de Bijbel

7-12 ZONDAGSSCHOOL

Zingen knutselen en een mooi verhaal uit de Bijbel   Film  Spelletjes 

13-15 jaar  JUNIOREN

Vrijdagavond 1 x per 2 weken

16-25 jaar  JEUGD

Jeugdavonden zijn 1 x per 2 weken gepland met 1 x per 6 weken leuke activiteiten (dit kan zijn een film – spel – sport)
o.l.v. Eric Donker info T: 0597-857769

Missie

Geïnspireerd en fris blijven door het Woord van God en de leiding van de Heilige Geest

Visie

Samen op weg , groeien in het Geloof vanuit een dienende houding
Gemeente van en voor de tijd waarin we leven.
Stimuleren van groei en talenten.
Gemeente voor alle generaties Jong en Oud
Ruimte voor verschillen en persoonlijke levensstijl.

Motto

Om Jezus samen (om de Here Jezus samen)
“De Tafel van de Heer in het Midden”

Het gebouw aan de Hoofdkade in Stadskanaal heet al vele jaren Rehoboth
Dit is de naam van een oude waterbron in Israel, die als betekenis heeft: Ruimte
Voor iedereen is er plaats. 

U bent ook van harte welkom om samen  met ons te zingen o.l.v. wisselende muziekteams, te bidden en uit Gods woord, de Bijbel te lezen en te leren. 
We hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.